snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
Gr?dini?a "Crai Nou" Bac?u
Despre noi
Gr?dini?a cu program prelungit Crai Nou Bac?u, a fost nfiin?at? n anul 2002 ?i a fost construit? cu fonduri de la Consiliul Local.
Este situat? n cartierul ?tefan cel Mare, str. Aprodu Purice, nr. 11 A ?i este o unitate de nv???mnt modern?, cu o baz? didactico-material? la nivelul cerin?elor actuale.
Din anul 2008 este unitate de nv???mnt asociat? UNESCO.
Unitatea ofer? posibilitatea instruirii ?i educ?rii pre?colarilor cu vrste cuprinse ntre 3-6/7 ani pe grupe de vrst?, bazat? pe o metodologie creativ? ?i participativ?, realizat? prin:
  • parteneriat profesioni?ti familie;
  • responsabilizarea familiei privind educa?ia copiilor;
  • implicarea comunit??ii n ac?iunile educative.
 
Cine suntem

  • O institu?ie de nv???mnt pre?colar care ofer? tuturor copiilor ?anse egale de dezvoltare ?i educa?ie.
  • O institu?ie de nv???mnt unde cu migal? ?i r?bdare nlocuim candoarea cu adev?rul, ne?tiin?a cu ?tiin?a.
  • Activit??ile existente n interiorul structurii organiza?ionale a gr?dini?ei sunt destinate s? promoveze ?i s? stimuleze dezvoltarea intelectual?, afectiv?, social? ?i fizic? a fiec?rui copil n parte.
  • Gr?dini?a a devenit, astfel, o a doua familie ?i cas? pentru copiii pre?colari, ace?tia g?sind aici condi?ii optime de formare a personalit??ii lor, de afirmare a aptitudinilor, o preg?tire corespunz?toare pentru ?coal?, pentru via??.
 
Viziunea gr?dini?ei

Un nv???mnt pre?colar la nivel european: un curriculum diferen?iat care s? acorde ?anse egale tuturor copiilor, construirea unui mediu educa?ional centrat pe nevoile curente ?i de viitor ale copiilor, ale p?rin?ilor, respectndu-se att autonomia individual?, ct ?i cea institu?ional?; extinderea serviciilor educa?ionale oferite comunit??ii.

 

Noi pe YouTube


Mai multe filmule?e

Cine este conectat:

Avem 42 vizitatori online

Gr?dini?a noastr?

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou