Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
?coala altfel 2015

 

PROGRAMUL ACTIVIT?TILOR EXTRACURRICULARE

,,S? ?TII MAI MULTE, S? FII MAI BUN !

6-10 APRILIE 2015

NR.

CRT.

DENUMIREA ACTIVIT?TII

OBIECTIVELE URM?RITE

TIPUL ACTIVIT?TII

PARTICIPANTI

TERMEN

RESPONSABILI

EVALUAREA ACTIVIT?TII

1.

JOCURI ?I NTRECERI SPORTIVE

MICII ARTI?TI, MICII ACTORI, MICII POVESTITORI

,,NE JUC?M ?I PETRECEM MPREUN?

Respectarea regulilor jocului de mi?care sau relaxare

Cultivarea spiritului competitiv ?i de echip?

Dezvoltarea imagina?iei ?i abilit??ilor de comunicare a creativit??ii ?i expresivit??ii limbajului oral;

Dezvoltarea creativit??ii estetice prin activit??ile de aplica?ie ?i activi??ile artisico-plastice

Dezvoltarea abilit??ilor de comunicare ?i socializare, a creativit??ii ?i expresivit??ii limbajului oral;

Respectarea regulilor jocului de mi?care sau relaxare;

- Dezvoltarea capacit??ii de a-?i manifesta sentimentele fa?? de colegi, prieteni, p?rin?i, bunici

Activitate sportive ?i cultural?;

Concursuri distractive;

Teatru de p?pu?i

Activit??i practice ?i artistico- plastice;

Activit??i distractive

Prescolarii Gr?dini?ei ,,Crai Nou Bac?u

P?rin?ii

Partenerii de proiecte ?i activit??i extracurriculare

Sponsori

6-10

aprilie

2015

Educatoarele

Partenerii de proiecte ?i activit??i extracurriculare

Fotografii

Medalii

Diplome

Marionete - personaje din pove?ti

Puzzle-uri cu personaje din pove?ti

Expozitie de desene ?i pictur?

2.

N LUMEA POVE?TILOR

Concursuri de interpretare, de povestire, de desen/pictur?,

de recunoa?tere de personaj

S?N?TATEA E MAI BUN? DECT TOATE!

S? CUNOA?TEM NATURA !

- Dezvoltarea imagina?iei ?i abilit??ilor de comunicare a creativit??ii si expresivit??ii limbajului oral

- Dezvoltarea creativit??ii estetice prin activit??ile de aplica?ie ?i activi??ile artisico-plastice;

Cultivarea interesului pentru problematica s?n?t??ii;

Trezirea interesului pentru o alimenta?ie ra?ional?, regim de via?? s?n?tos prin mi?care ?i sport

Formarea capacit??ii de respectare a normelor igienico-sanitare ?i corectarea deprinderilor gre?ite;

Dezvoltarea capacit??ilor de cunoa?tere, n?elegere ?i explorare/investigare a mediului social ?i natural

Cultivarea interesului pentru protejarea mediului

Jocuri de rol

Concursuri de interpretare, de povestire, de desen/pictur?,

de recunoa?tere de personaj

Joc didacticPove?ti amestecate

Dramatizarea unor povesti

Activit??i de educa?ie pentru s?n?tate

Activit??i de educa?ie ecologic?

Vizite la Muzeul

de ?tiin?ele Naturii, Gr?dina Botanic?

Pr?je?ti

Prescolarii Gr?dini?ei ,,Crai Nou Bac?u

P?rin?ii

Partenerii de proiecte ?i activit??i extracurriculare

Sponsori

6-10

aprilie

2015

Educatoarele

Partenerii de proiecte ?i activit??i extracurriculare

Fotografii

Diplome

Marionete - personaje din povesti;

Puzzle-uri cu personaje din pove?ti

Expozitie de desene si pictur?

Diplome

Fi?e de evaluare

Jurnal de c?l?torie

オンライン カジノ class="MsoNormal" align="center">

3.

NE PREG?TIM PENTRU PA?TE

,,CE MIROS AU MESERIILE?

Dezvoltarea capacit??ilor de cunoa?tere, n?elegere a tradi?iilor,obiceiurilor pascale

Dezvoltarea creativit??ii estetice prin activit??ile de aplica?ie ?i activi??ile artisico-plastice

Dezvoltarea spiritului de echip? ?i a responsabilit??ii personale ?i colective

Dezvoltarea capacit??ilor de cunoa?tere ?i n?elegere a trecutului istoric si importan?a activit??ilor sociale pentru s?n?tatea ?i securitatea na?ional?.

Cultivarea respectului pentru munc? ?i profesiile/ meseriile p?rin?ilor

Activit??i practice

Ateliere de lucru

Cerc de pictur?

-Vizite la Fabrica de lapte ,,ALMERA, SC INAN,UM 2015 Biserici din cartier, cabinete medicale ,moment solemn la Monumentul Eroilor ,etc.

Prescolarii Gr?dini?ei ,,Crai Nou Bac?u

P?rin?ii

Partenerii de proiecte ?i activit??i extracurriculare

Sponsori

6-10

aprilie

2015

Educatoarele

Partenerii de proiecte ?i activit??i extracurriculare

Fotografii

Expozitie cu lucr?ri de pictur?,desen,

aplica?ie pe diferite suporturi ?i cu materiale diverse (sticl?, ou? fierte/din plastic/ polistiren/ hrtie)

Impresii din vizite

4.

ACTIVIT??I EXTACURRICULARE DIN CADRUL PROIECTELOR EDUCA?IONALE

-,,Civiliza?ia lemnului. Arborii, altfel

Educa?ie n oglind?

,,Copiii oglinda noastra~

,,Prescolarii si circulatia~

Din culori se na?te o lume

,,Activit??i extracurriculare la dispozi?ia elevilor ?i pre?colarilor

n lumea fascinant? a c?r?ilor

,,Cooperare ?i ncurajare prin actul educa?ional

Dezvoltarea capacit??ilor de cunoa?tere ?i n?elegere a tradi?iilor cre?tine,a activit??ilor sociale

- Cultivarea respectului pentru istorie, tradi?ii ?i obiceiuri

- Cultivarea spiritului civic ?i a interesului pentru valorile morale

Activit??i cultural-artistice, sportive, civice, ecologice ?i de voluntariat

Prescolarii Gr?dini?ei ,,Crai Nou Bac?u

P?rin?ii

Partenerii de proiecte ?i activit??i extracurriculare

Sponsori

6-10

aprilie

2015

Educatoarele

Partenerii de proiecte ?i activit??i extracurriculare

Coordonatorii ?i colaboratorii din cadrul proiectelor educa?ionale

Fotografii

Medalii

Diplome

Momente artistice

Ateliere de lucru

Expozi?ie cu obiecte tradi?ionale

5.

EXPOZI?IA-CONCURS

,,Din culori se na?te o lume

Dezvoltarea creativit??ii estetice prin activit??ile de aplica?ie ?i activi??ile artisico-plastice

Ateliere de lucru

Prescolarii Gr?dini?ei ,,Crai Nou Bac?u

P?rin?ii

Partenerii de proiecte ?i activit??i extracurriculare

Sponsori

6-10

aprilie

2015

Educatoarele

Partenerii de proiecte ?i activit??i extracurriculare

Coordonatorii ?i colaboratorii din cadrul proiectelor educa?ionale

Ateliere de lucru

Coordonatori program educativ:

Responsabil comisie metodica Prof. Palade Elena-Manuela

Coordonator proiecte educative Educ. Mitru? Mariana

cadrele didactice din gradinita