snow by jsnowfall
Gânduri la ceas aniversar

                                                                                              Educ. Mariana Mitruț

                                                                                            Prof. Carmen Isoă

 

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou” din Bacău împlineşte zilele acestea treisprezece primăveri. Aceşti ani adunaţi unul câte unul, generaţie cu generaţie, formează cununa care împodobeşte renumele unităţii. Prezentul ne face cinste, iar anii care vin sunt dătători de speranţă. Deşi sună oarecum desuet, viitorul nostru aparţine actualilor preşcolari.

O instituţie de învăţământ este un loc binecuvântat prin menirea sa plină de nobleţe şi generozitate: de a forma şi cultiva personalităţi, de a deschide porţile spre cultură, de a trezi interesul pentru cunoaştere. O instituţie de învăţământ devine şi rămâne un loc binecuvântat mai ales prin modul în care a fost realizată această ,,menire” de-a lungul timpului, pentru multe generaţii, care, trecând pe acolo, au dat valoare acelei instituţii.

Este de datoria noastră să arătăm generaţiilor de astăzi, preşcolari şi cadre didactice, eforturile predecesorilor noştri. Această încercare de a împărtăşi gânduri în prag de aniversare este un pas modest spre a ilustra eforturile şi profesionalismul colectivului didactic, un simbol al recunoştinţei şi aprecierii muncii lui. Vom rememora fapte, întâmplări şi evenimente din viaţa grădiniţei. Timpul nu le-a alterat sensurile. Peste ani, imagini proiectate pe ecranul memoriei recompun existenţa unui spaţiu de suflet.

Aceste gânduri sunt dedicate colectivului grădiniţei şi copiilor preşcolari al căror destin este legat pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp de cel al instituţiei ,,Crai Nou”. Este o retrospectivă necesară, întrucât asigură o imagine reală şi o analiză a ceea ce a fost şi este grădiniţa noastră, dar, în acelaşi timp, proiectează pe termen lung activitatea viitoare, trasând repere clare.

De-a lungul timpului s-au desfăşurat activităţi speciale pentru evenimente deosebite (zile naţionale şi internaţionale, campanii educative, aniversări), activităţi diverse şi foarte numeroase cuprinse în programe şi proiecte educaţionale internaţionale, naţionale, interjudeţene, judeţene şi locale, unele proprii grădiniţei noastre, altele în colaborare cu alte instituţii, fundaţii şi ONG-uri.

Toate au fost rodul muncii colectivului, colaborării cu familiile ,,copiilor noştri”, cu diverşi parteneri locali, străduinţei celor mici. Diplomele şi premiile primite au răsplătit implicarea tuturor, făcând cinste instituţiei.

Începând din acest an, Grădiniţa,,Crai Nou” din Bacău îşi va aniversa an de an existenţa printr-o serie de activităţi reunite sub denumirea de ,,Poveste fără de sfârşit”, care vor consta în activităţi de tipul ,,Zile cu porţile deschise” destinate tuturor celor care vor să ne cunoască activitatea. Aceste manifestări vor avea loc la sfârşitul lunii mai.

Nominalizăm cele mai importante participări ale Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Crai Nou” din Bacău pe parcursul celor 13 ani de existenţă:

Ø  PROIECTE ŞI PROGRAME INTERNAŢIONALE APLICATE:

-    Proiectul de cooperare europeană „ Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii” - COMENIUS I

-    Proiectul Internaţional ,,Ţara mea-oameni, locuri, obiceiuri

Ø  PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE derulate sub egida Comisiei Naţionale pentru UNESCO şi a M.E.C.T.:

«  PROIECTE EDUCAŢIONALE

§  Civilizaţia lemnului. Arborii, altfel”

§  ,,Apa, izvorul vieţii şi al amintirilor”

§  ,,Preşcolarii şi circulaţia rutieră”

§  ,,Rădăcini şi aripi: de la bunici la nepoţi-punţi între generaţii”

§  ,,Viaţa povestită prin veşminte…Şi hainele vorbesc, nu-i aşa?”

§  ,,Cartoful - un dar al pământului

«   Competiţia Naţională UNESCO ,,Eu citesc, tu desenezi” iniţiată şi organizată de Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou” din Bacău

«  PROIECTE  INTERNAŢIONALE în parteneriat cu Şcoala ,,San Michele”- Italia:

§  ,,Carnavalul obiceiurilor”

§  ,,Sărbătoarea Paştelui”

§  ,,Tradiţii şi obiceiuri, acte de comunicare între naţiuni”

§  ,,Save Children’s Life - la tradizione dela cultura”

§   ,,Tradiţia, izvor al culturii”

«  PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE NAŢIONALE:

§  ,,Curcubeul schimbării, legământ cu viitorul ”

§  ,,Cartea-prietena copilului“

§  ,,Kalokagathia - armonie şi mişcare”

§  ,,Ecogrădiniţa”

§  ,, Metoda proiectelor la vârste timpurii”.

§  ,, Educaţia rutieră, educaţie pentru viaţă”

§  ,,Tradiţii populare româneşti”

§  ,,Parteneriat de prevenire şi combatere a accidentelor rutiere”

§  ,,Povestea fabricii de stofe Buhuşi”

§  Şcoli pentru un viitor verde

§  ,,Dăruieşte şi primeşte”

§  ,,Cu toţii suntem copii”

§  ,,De la bobul de grâu la pâine”

§  ,,Tradiţii şi obiceiuri la români

«  Programul pentru părinţi ,,Educaţi aşa!

«  Programul ,,Educaţia olimpică - modalitate de realizare a educaţiei copilului preşcolar“.

 

Ø  PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE JUDEŢENE, INTERJUDEŢENE, LOCALE:


§ Activităţi extracurriculare la dispoziţia elevilor şi preşcolarilor”

§ „Împreună este mai uşor”

§ „Pe urmele lui Creangă”

§ „În lumea fascinantă a cărţilor”

§ „Educaţie în oglindă”

§ „Din culori se naşte o lume”

§  „Copiii, oglinda noastră”

§ „Leagăn  al copilăriei, linie de start spre viitor”

§ „Copilăria, basmul cel mai minunat”

§  „Şcoala – a doua familie”.

§ „Împreună pentru viitorul copiilor noştri”.

§ „Folclorul copiilor şi umorul”

§ „Citim pentru anul 2000”

§ „Să iubim natura”

§ „Copiii şi circulaţia rutieră”

§ „Să iubim şi să ocrotim natura”

§ „Educaţia părinţilor în beneficial copiilor”

§  „Pregătirea copilului pentru debutul şcolar”

§ „Primii paşi spre credinţă”

§ „Împreună putem face mai mult”

§ „În lumea poveştilor”

§ „Magia copilăriei în opera lui Creangă”

§ ,,Patrula Eco

§ „Paşi spre şcoală”

§ „Ne implicăm în educaţia copiilor noştri”

§ „Pe urmele lor”

§ „Natura, zestrea copiilor noştri”

§ „Ape, păduri, mediu”

§ „Educaţia de gen în grădiniţă”

§ ,,Un mediu curat, un mediu sănătos

§ ,,Părinţii din nou la…grădiniţă”

§ ,,Toţi copiii merg la grădiniţă

§ ,,De la bunici la strănepoţi”


 

Ø REALIZAREA DE PARTENERIATE CU INSTITUŢII DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI CEL AL CULTURII din BACĂU:

§ Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău;

§ Colegiul Naţional de Artă ,,George Apostu” Bacău;

§ Şcoala Gimnazială ,,M. Sadoveanu” Bacău, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Drăgan” Bacău, Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău, Şcoala ,,G.M. Cancicov” Bacău, Şcoala Gimnazială ,,C. Platon” Bacău ;

§ Centrul Logopedic Bacău

§ Biblioteca  Judeţeană ,,C. Sturza” Bacău

§ Asociaţia Naţională ,,Cultul Eroilor” Bacău

§ Teatrul Municipal ,,George Bacovia” Bacău

§ Agenţia de Protecţie a Mediului Bacău

§ A.N. ,,Apele Române” – Direcţia Apelor Siret

§ Asociaţia ,,Betania” Bacău

§ Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ,,Ion Borcea” Bacău

§ Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu”Bacău

§ Fundaţia Interetnică pentru Cultură şi Artă ,,Ion Ghelu Destelnica

§ Serviciul Poliţia Rutieră Bacău

§ Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău

§ FSC Bacău

 

Unităţile de învăţământ asociate UNESCO  ne-au fost mereu partenere în toate activităţile derulate. Din anul 2012, coordonatorul proiectelor şi programelor UNESCO pe regiunea Moldovei este doamna Mitruţ Mariana, cea care a coordonat timp de 10 ani întregul colectiv al grădiniţei.

Proiectele şi programele derulate au deschis noi oportunităţi în dezvoltarea instituţiei şi implicarea activă a cadrelor didactice, a preşcolarilor şi a părinţilor.

 

PERFORMANŢE ALE PEŞCOLARILOR MATERIALIZATE ÎN DIPLOME ŞI PREMII OBŢINUTE LA:

Ø  Competiţii internaţionale de artă sub egida UNESCO şi MEN:

- Kanagawa- Japonia, Troyes- Franţa, Goloniow- Polonia;

- Festivalul internaţional de artă plastică şi jucării pentru copii ,,Copilul- zâmbet şi culoare“

- Competiţii naţionale de artă: ,,O zi din viaţa mea”, ,,Calitatea văzută prin ochii copiilor”,,Copiii ştiu circula corect”, ,,Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul”,,Crăciunul şi Anul Nou în ţara mea”, ,,Familia mea este cea mai frumoasă”, ,,Învierea Domnului”, ,,Toamna în dumbravă”, ,,În aşteptarea sărbătorilor de iarnă” etc.

Alte participări:

-   Expoziţia permanentă din cadrul comunităţii parohiale din S. Giovanni Vincenzo di San Ambrogio – Italia

-    Concursul de desen „Autori copiii” organizat de TVR Iaşi

-    Workshop-ul „Talent, fantezie, îndemânare

-    Expoziţia de desene „Zimn ’06

-    Concursul Naţional „Colorăm şi Învăţăm

-    Concursul Naţional „Piticot

-    Festivalul concurs „Clopoţelul de aur

-    Fesivalul concurs ,,Galbenă gutuie”

- Festivalul concurs ,,Panseluţa de ciocolată”

- Festivalul ,,Arlekin”

Participări la evenimente ştiinţifice:

- Schimbul de experienţă Naţional cu tema „Tradiţii şi obiceiuri

- Seminarul Internaţional „Evaluarea proiectelor şi programelor derulate în învăţământ” sub egida UNESCO;

- Seminarul Internaţional „Datini şi obiceiuri populare

- Simpozionul Naţional „Datini şi obiceiuri la români

 

Participarea, cu foarte bune rezultate a preşcolarilor la competiţii, concursuri, expoziţii:

- Competiţa Naţională de Artă „O zi din viaţa mea

-  Concursul Internaţional de artă „Copiii ştiu circula corect”;

- Concursul Internaţional de artă plastică şi practică „Lumina Învierii lui Hristos”, ,,Europreşcolarul”, ,,Smarty”, ,,Culorile iernii”, ,,Micul creştin”, ,,Copilul, zâmbet şi culoare, ,,Cu Europa … la joacă”

- Concursul Internaţional de artă plastică cu tema „Familia mea este cea mai frumoasă

- Competiţia Naţională de artă „Crăciunul şi Anul Nou în ţara mea”, ,,Bucuriile copilăriei”, ,,Feerie de iarnă

- Competiţia Naţională de Artă „Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul

- Expoziţia concurs „În aşteptarea sărbătorilor de iarnă”;

- Concursurile Naţionale ,,Din suflet, pentru mama”, ,,Piciul”, ,,Colorăm şi învăţăm”, ,,Bucuriile iepuraşului”, ,,În lumea poveştilor lui Creangă”, ,,Culoarea Versului Eminescian”, ,,Culorile primăverii

- Concursul judeţean de artă „Toamna în dumbravă

- Competiţia de artă „Calitatea văzută prin ochii copiilor

- Competiţia Naţională ,,Eroii - flăcări vii în inimile noastre

- Concursul interjudeţean „Din culori se naşte o lume”etc.

 

În perioada 15-19 octombrie 2007, Grădiniţa cu program prelungit ,,Crai Nou” Bacău, a fost gazda întâlnirii de proiect în cadrul Programului Comenius I, Proiect Multilateral, la care au participat cadre didactice din Austria, Germania, Spania,Cehia, Letonia, Lituania, Spania şi România.

În perioada 22 – 26 mai 2008, unitatea noastră a primit vizita oaspeţilor din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a reprezentanţilor UNESCO din Grecia, Israel, Italia, Turcia, Palestina, Cipru, Slovenia şi Malta la Întâlnirea Internaţională Anuală a Coordonatorilor Naţionali ai Programului UNESCO/SEMEP.

Oferta variată a grădiniţei, munca diversificată cu preşcolarii, competenţa cadrelor didactice se reflectă în numărul mare de premii obţinute de către copiii preşcolari la diverse concursuri.

Rezultatele obţinute au fost inserate în paginile revistelor grădiniţei noastre - „Steluţa”-, „Didactica Nord” şi „Interferenţe didactice”. Toate aceste evenimente au fost prezentate elogios şi în mass-media locală. Grădiniţa noastră îşi trage sevele din entuziasmul unor oameni a căror viaţă se confundă cu  devotamentul faţă de meserie şi cu dragostea faţă de copiii pe care îi educă.

Între unităţile de învăţământ preşcolar din judeţ şi din ţară, Grădiniţa cu Program Prelungit „Crai Nou” Bacău se bucură de un renume binemeritat, ca urmare a unei activităţi susţinute, dar şi a sprijinului comunitar. Ea a devenit o emblemă a societăţii băcăuane în decurs de doar 13 ani de existenţă în care a reuşit să-şi contureze identitatea.

Unitatea noastră a avut şi mai are încă parte de oameni minunaţi care merită tot respectul copiilor, părinţilor şi comunităţii locale.

Existenţa ei rămâne o continuă predare şi preluare de ştafetă.