snow by jsnowfall
Misiunea grădiniţei

         Grădiniţa cu program prelungit „Crai Nou” Bacău îşi propune să devină o grădiniţă europeană, de referinţă, care aderă tot mai mult la educaţie ca „atitudine creatoare şi unică, proprie fiecărui copil”.

  • Promovarea unui învăţământ incluziv – de asigurare a egalităţii de şanse în educaţie şi sprijinire a copiilor din grupuri sociale defavorizate, respectiv a celor cu cerinţe educaţionale speciale.
  • Creşterea nivelului de satisfacţie a copiilor, părinţilor, întregii comunităţi faţă de educaţia oferită de unitatea noastră.
  • Extinderea serviciilor educaţionale oferite comunităţii:  programe de educaţie a părinţilor, educaţie sanitară, educaţie ecologică, educaţie rutieră, stimularea şi educarea aptitudinilor artistico-plastice.
  • Creşterea relevanţei şi utilităţii educaţiei oferite de către grădiniţă pentru nevoile prezente şi viitoare ale copiilor.
          Parte componentă a procesului dirijat al dezvoltării copilului, educaţia intelectuală în instituţia preşcolară, asigură deschiderea către cunoaştere şi oferă posibilitatea reală a primilor paşi în procesul de integrare.
 

Noi pe YouTube


Mai multe filmuleţe

Cine este conectat:

Avem 71 vizitatori online

Grădiniţa noastră

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou

Crai Nou