snow by jsnowfall
Oferta educaţională

„Necesităţile organizaţionale trebuie satisfăcute de oameni obişnuiţi capabili de performanţe neobişnuite”.

Peter F. Drucker

Climatul organizaţiei este unul stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv. Păstrând tradiţia, personalul didactic are în comun dorinţa de înălţare spirituală şi deschidere spre valorile umaniste.

Valorile dominante ce caracterizează membrii organizaţiei sunt: responsabilitatea, cooperarea, generozitatea, munca în echipă, încrederea şi respectul faţă de copil şi familia acestuia, devotamentul, libertatea în exprimare, receptivitatea şi creativitatea, chiar dacă mai apar uneori manifestări de conservatorism sau automulţumire.

Valori culturale

Dintre cele mai importante valori şi atitudini promovate în grădiniţa noastră enumerăm:
 • Responsabilitatea faţă de acţiunile proprii, preocuparea pentru dezvoltarea personală.
 • Curiozitatea, acceptarea şi aprecierea diversităţii.
 • Sentimentul demnităţii umane, a valorii personale şi a celorlalţi. 
 • Justiţia socială, dorinţa de a activa pentru idealurile libertăţii, egalităţii şi respectul pentru diversitate.

Viziunea

Sub deviza „Pentru tine, copile, tot ce este mai bun”, Grădiniţa cu program prelungit „Crai Nou” Bacău îşi propune să devină „o grădiniţă deschisă pentru toţi” prin crearea climatului social-educaţional adecvat unei pregătiri de calitate, de nivel european, a unui mediu democratic şi creativ de dezvoltare pentru toţi şi pentru fiecare.

Misiunea

Grădiniţa cu program prelungit „Crai Nou” Bacău promovează un învăţământ competitiv, adaptat particularităţilor de vârstă şi individuale ale preşcolarilor.

Pentru realizarea viziunii, organizaţia noastră îşi propune:

 • Asigurarea accesului la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţă etnică sau religioasă.
 • Identificarea şi satisfacerea nevoilor de formare continuă, crearea contextului favorabil acestor activităţi prin care să se asigure suportul producerii schimbărilor în educaţie şi formării competenţelor necesare introducerii noului în actul educaţional.
 • Valorificarea experienţelor pozitive existente şi a specificului unităţii.
 • Sprijinirea parteneriatelor grădiniţă-şcoală-comunitate şi a tuturor activităţilor care îi determină pe părinţi să devină parteneri activi şi responsabili în educarea propriilor copii.
 • Satisfacerea aşteptărilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

 Furnizorul serviciului educaţional în învăţământul preşcolar este grădiniţa:

 • Grădiniţa aparţine copiilor, personalului şi părinţilor.
 • Fiecare sală de grupă este o micuţă comunitate cu o siglă proprie, reguli pentru toţi şi libertate de exprimare.
 • Părinţii sunt bineveniţi oricând, sunt invitaţi la activităţile organizate şi invitaţi să îşi aprecieze copiii.
 • Personalul didactic, didactic auxiliar şi administrativ formează o familie, alături de părinţi şi copii.
 • Copiii beneficiază în spaţiul sălii de grupă de un mediu curat şi ordonat.

 Nivelurile şi formele de învăţământ

Forma de organizare a învăţământului preşcolar şi structura după care acesta funcţionează:

 • Grădiniţa cu program prelungit – 8 grupe (10 ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială, precum şi protecţia socială a acestora (hrană, supraveghere şi odihnă).
 • Grădiniţa cu program normal – 1 grupă (5 ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţa socială.

Învăţământul preşcolar este organizat pe grupe constituite după nivelul de vârstă al copiilor, beneficind de cadre didactice calificate şi o infrastructură adecvată.

 Servicii educaţionale

Serviciile furnizate sunt servicii instructiv-educative, pe baza planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare, aprobate de MEN.

Unitatea de învăţământ preşcolar are drept scop pregătirea pentru educaţia formală, asigurând intrarea copilului preşcolar în sistemul de învăţământ obligatoriu prin formarea capacităţii de a învăţa.

Activitatea specifică are caracter didactic şi de desfăşoarăîn funcţie de specificul vârstei şi nivelul de dezvoltare al copiilor.

Tipurile de activităţi de învăţare sunt activităţi pe domenii experenţiale, jocuri şi activităţi alese şi activităţi de dezvoltare personală.

Activităţile/serviciile conexe care sprijină derularea activităţii specifice în ciclul preşcolar sunt:

 • Asistenţă psihopedagogică individuală şi de grup acordată copiilor preşcolari.
 • Programe de educaţie a adulţilor, consiliere, consultanţă.
 • Servicii de asigurare a mesei, supraveghere, odihnă.

Activităţi care nu sunt incluse în serviciul educaţional, pentru care beneficiarii trebuie să contribuie din punct de vedere financiar:

 • Excursii şi tabere, participarea la spectacole, vizite la muzee, alte activităţi extraşcolare.
 • Servicii de protecţie socială a copiilor (hrană).
 • Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului.

Resurse umane

Copii preşcolari: 9 grupe

 

ORGANIGRAMA PERSONALULUI DIDACTIC

NR. CRT.

FUNCŢIA

POST/CATEDRĂ

1

Educatoare/profesor pentru învăţământul preşcolar

16/GPP

  1/GPN

Total posturi

17

ORGANIGRAMA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

NR. CRT.

FUNCŢIA

POSTURI EXISTENTE

1

Administrator patrimoniu

1

Total postuti

1

ORGANIGRAMA PERSONALULUI NEDIDACTIC

NR. CRT.

FUNCŢIA

POSTURI EXISTENTE

1

Spălătoreasă

  1

2

Bucătar

  2

3

Fochist

  1

4

Îngrijitor

10

Total posturi

14

 

 Infrastructura şi baza materială necesară serviciului educaţional

Dotările, adecvate nivelului de vârstă şi preocupărilor copiilor preşcolari vin în întâmpinarea cerinţelor unui program dinamic şi stimulativ. Ele fac din acest spaţiu un mediu „viu colorat” şi „plin de viaţă” în care provocările intelectuale izvorăsc la tot pasul, încurajându-le gândirea analitică şi creativitatea, interacţiunea cu educatoarele ş colegii, cultivându-le toleranţa şi simţul responsabilităţii.

Unitatea funcţionează în clădire cu destinaţia de grădiniţă. Construcţia deserveşte numai unitatea, care dispune de 8 săli de clasă, având spaţii pentru activităţi educative, de odihnă şi de acces separat la grupurile sanitare. Cele 8 săli de clasă sunt amplasate simetric, 4 la nivelul parterului şi 4 la etaj. La nivelul parterului sunt amplasate cabinetul medical şi cabinetul administratorului – în zona intrării, de asemenea cancelaria şi contabilitatea în partea opusă a acesteia. Demisolul cuprinde un spaţiu multifuncţional deschis şi prevăzut cu gradene şi banchete, o sală de mese pentru două serii a câte 100 de copii, bucătăria, spălătoria, sala de sport şi centrala termică proprie.

Resurse materiale

Unitatea dispune de materiale didactice şi accesorii necesare desfăşurării unui învăţământ modern, de calitate: calculatoare, televizoare, aparate video, combină muzicală, radiocasetofoane, DVD, casete video şi audio, DVD-uri, televiziune prin cablu, internet, seturi de materiale didactice.

Resurse financiare

 • Finanţare de la bugetul de stat
 • Finanţare de la bugetul local
 • Finanţare extrabugetară

 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. Pentru anul şcolar 2013-2014 colectivul didactic al grădiniţei şi-a propus proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare în grădiniţă şi în comunitatte pe baza parteneriatului dintre preşcolari, elevi, cadre didactice şi reprezentanţi ai comunităţii locale.