snow by jsnowfall

SĂPTĂMÂNA ,,SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN”

 1 - 5 APRILIE 2013

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

 

Nr. Crt.

Ziua/Data

Denumirea activităţii

Obiective urmărite

Tipul activităţii

Răspund

 

Locul desfăşurării

Invitaţi

Evaluarea activităţii

1

Luni

1 aprilie 2013

 

ACTIVITATE UNESCO

,,Educaţie prin teatru

 

·         Teatru de păpuşi

·         Concurs

„Micul actor

- cunoaşterea şi utilizarea tehnicilor de mânuirea păpuşilor;

- dezvoltarea spiritului de echipă şi al colaborării;

- dezvoltarea gustului pentru artă în toate formele ei de manifestare.

 

Activităţi culturale/ateliere de teatru/spectacol

 

 

 

Educatoarele

 

GPP ,,Crai Nou”

actori ai teatrului ,,Piticot”, Neamţ

- învăţători şi elevi ai şcolii M.Sadoveanu

 

Părinţi, preşcolari

Evaluare orală prin întrebări adresate copiilor

2

Marţi

2 aprilie 2013

ACTIVITATE UNESCO

,,Anul Internaţional al cooperării pentru apă

·         ,,Apa miracolul vieţii

·         ,,Un mediu curat – un mediu sănătos!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         ,,Alimentaţie sănătoasă!

- să manifeste sentimente pozitive faţă de natură, faţă de mediul încojurător, îngrijind şi plantând răsaduri de flori în curtea grădiniţei.

-Dezvoltarea capacităţii de a înţelege efectul actelor sale asupra mediului înconjurător.

Activtăţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (colectara selectivă a deşeurilor, protejarea spaţiilor verzi, reducerea risipei de apă potabilă);

-Campanie de economisire a utilităţilor

-„Micul ecologist

Amenajarea spatiului din incinta gradinitei-plantare arbusti si flori

 

-„Natura izvor de sanatate”

 

Educatoarele

 

GPP ,,Crai Nou”

Reprezentanţi de la Agenţia pentru protecţia mediului

 

Părinţi, preşcolari

Evaluare orală

Fotografii

3

Miercuri

3 aprilie 2013

ACTIVITATE UNESCO

,,Anul European al Cetăţeanului

·         Să fim toleranţi!

·         Şi eu pot ajuta! (activitate de voluntariat)

 

 

-formarea unei atitudini pozitive faţă de copiii din afara grupului social din care fac parte;

-sensibilizarea preşcolarilor faţă de copiii aflaţi în dificultate.

-Activităţi pentru cetăţeie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare)

Educatoarele

 

Pro Familia, Caritas

Betania

Fast_Trackids

 

Părinţi, preşcolari

Impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursul activităţii

Fotografii

4

Joi

4 aprilie 2013

 

 

EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ

·         Hai la drum, mici pietoni!

·         Profesiile părinţilor noştri- vizite de lucru

- cunoaşterea şi respectarea unor norme şi reguli de circulaţie rutieră

-Activităţi de educaţe rutieră.

-Concurs pe teme de educaţie rutieră pe grupe/unitate

-competiţii sportive-“Sport şi sănătate”

Educatoarele

GPP Crai Nou

Reprezentanţi de la Serviciul de circulţie rutieră

PSI

 

Părinţi, preşcolari

Evaluare orală prin întrebări adresate copiilor

Fotografii

5

Vineri

5 aprilie 2013

ACTIVITATE UNESCO

,,Ora de poveste”

-aniversări/

comemorări-

·         Mihail Sadoveanu

·         Mihai Eminescu

·         Ion Creangă

 

Şezătoare

,,La taifas cu iepuraşul”

- să manifeste dragoste şi interes faţă de tradiţii, obiceiuri şi arta populară specifică zonei noastre;

- să înveţe tehnica de încondeiere a ouălor.

-Ateliere arte plastice

 

-Competiţie organizată la nivelul unităţii

Educatoarele

GPP ,,Crai Nou”

Profesorul de pictură

 

Părinţi, preşcolari

Expoziţie cu vânzare

 

                                     DIRECTOR,                                                                          DIRECTOR ADJUNCT,

                             Prof. DANISIA DUMEA                                                                Prof. MIHAELA FLOREA