Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)

S?PT?MNA ,,SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN

1 - 5 APRILIE 2013

PROGRAMUL ACTIVIT??ILOR EXTRACURRICULARE

Nr. Crt.

Ziua/Data

Denumirea activit??ii

Obiective urm?rite

Tipul activit??ii

R?spund

Locul desf??ur?rii

Invita?i

Evaluarea activit??ii

1

Luni

1 aprilie 2013

ACTIVITATE UNESCO

,,Educa?ie prin teatru

Teatru de p?pu?i

Concurs

Micul actor

- cunoa?terea ?i utilizarea tehnicilor de mnuirea p?pu?ilor;

- dezvoltarea spiritului de echip? ?i al colabor?rii;

- dezvoltarea gustului pentru art? n toate formele ei de manifestare.

Activit??i culturale/ateliere de teatru/spectacol

Educatoarele

GPP ,,Crai Nou

actori ai teatrului ,,Piticot, Neam?

- nv???tori ?i elevi ai ?colii M.Sadoveanu

P?rin?i, pre?colari

Evaluare oral? prin ntreb?ri adresate copiilor

2

Mar?i

2 aprilie 2013

ACTIVITATE UNESCO

,,Anul Interna?ional al cooper?rii pentru ap?

,,Apa miracolul vie?ii

,,Un mediu curat un mediu s?n?tos!

,,Alimenta?ie s?n?toas?!

- s? manifeste sentimente pozitive fa?? de natur?, fa?? de mediul ncojur?tor, ngrijind ?i plantnd r?saduri de flori n curtea gr?dini?ei.

-Dezvoltarea capacit??ii de a n?elege efectul actelor sale asupra mediului nconjur?tor.

Activt??i de educa?ie ecologic? ?i de protec?ie a mediului (colectara selectiv? a de?eurilor, protejarea spa?iilor verzi, reducerea risipei de ap? potabil?);

-Campanie de economisire a utilit??ilor

-Micul ecologist

Amenajarea spatiului din incinta gradinitei-plantare arbusti si flori

-Natura izvor de sanatate

Educatoarele

GPP ,,Crai Nou

Reprezentan?i de la Agen?ia pentru protec?ia mediului

P?rin?i, pre?colari

Evaluare oral?

Fotografii

3

Miercuri

3 aprilie 2013

ACTIVITATE UNESCO

,,Anul European al Cet??eanului

S? fim toleran?i!

?i eu pot ajuta! (activitate de voluntariat)

-formarea unei atitudini pozitive fa?? de copiii din afara grupului social din care fac parte;

-sensibilizarea pre?colarilor fa?? de copiii afla?i n dificultate.

-Activit??i pentru cet??eie democratic?, pentru promovarea valorilor umanitare (voluntariat, caritate, implicare activ? n societate, responsabilitate social?, rela?ii ?i comunicare)

Educatoarele

Pro Familia, Caritas

Betania

Fast_Trackids

P?rin?i, pre?colari

Impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursul activit??ii

Fotografii

4

Joi

4 aprilie 2013

EDUCA?IE PENTRU VIA??

Hai la drum, mici pietoni!

Profesiile p?rin?ilor no?tri- vizite de lucru

- cunoa?terea ?i respectarea unor norme ?i reguli de circula?ie rutier?

-Activit??i de educa?e rutier?.

-Concurs pe teme de educa?ie rutier? pe grupe/unitate

-competi?ii sportive-Sport ?i s?n?tate

Educatoarele

GPP Crai Nou

Reprezentan?i de la Serviciul de circul?ie rutier?

PSI

P?rin?i, pre?colari

Evaluare oral? prin ntreb?ri adresate copiilor

Fotografii

5

Vineri

5 aprilie 2013

ACTIVITATE UNESCO

,,Ora de poveste

-anivers?ri/

comemor?ri-

Mihail Sadoveanu

Mihai Eminescu

Ion Creang?

?ez?toare

,,La taifas cu iepura?ul

- s? manifeste dragoste ?i interes fa?? de tradi?ii, obiceiuri ?i arta popular? specific? zonei noastre;

- s? nve?e tehnica de ncondeiere a ou?lor.

-Ateliere arte plastice

-Competi?ie organizat? la nivelul unit??ii

Educatoarele

GPP ,,Crai Nou

Profesorul de pictur?

P?rin?i, pre?colari

Expozi?ie cu vnzare

DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. DANISIA DUMEA Prof. MIHAELA FLOREA