Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)

S?PT?MNA ,,S? ?TII MAI MULTE, S? FII MAI BUN!

7 - 11 APRILIE 2014

PROGRAMUL ACTIVIT??ILOR EXTRACURRICULARE

Nr. Crt.

Ziua/

Data

Denumirea activit??ii

Obiective urm?rite

Tipul activit??ii

R?spund

Locul desf??ur?rii/

Invita?i

Evaluarea activit??ii

1

Luni/

7 aprilie 2014

BIBLIOTECA CU POVESTI

Activit??i n cadrul proiectelor educationale:

- n lumea fascinant? a c?r?ilor

- Educa?ie n oglind?

- Din culori se na?te o lume

Teatru de p?pu?i

Carnavalul personajelor din povesti

Concurs Micul actor

Concurs,,Cel mai frumos/ original costum

Concurs ,,Recunoa?te personajul dup? replic?

Expozi?ie cu lucr?ri inspirate din povesti si povestiri

- dezvoltarea interesului pentru petrecerea timpului liber al?turi de cei mari lectura;

- cultivarea valorilor morale transmise prin intermediul personajelor din povesti/ povestiri;

-implicarea p?rin?ilor n educa?ia propriilor copii

- dezvoltarea gustului pentru art? n toate formele ei de manifestare.

Activit??i culturale

Ateliere de teatru

Spectacol

Expozi?ie

Vizit? la Biblioteca Jude?ean? ,,C.SturdzaBac?u

si

Libr?ria ,,Alexandria

Coordonatorii de proiect ?i educatoarele partenere n aceste proiecte educa?ionale, partenerii de proiect

GPP ,,Crai Nou

?coala Popular? de Arte ?i Meserii din Bac?u

Biblioteca Jude?ean? ,,C.SturdzaBac?u

Libr?ria ,,Alexandria

Actori ai teatrului ,,Licuricidin Bac?u

Partenerii de proiect

P?rin?i, pre?colari

Concurs de interpretare

Concurs pentru lucrari artistico-plastice

Acordarea de diplome si premii

Impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursul activit??ilor

2

Mar?i/

8 aprilie 2014

NV???M S? PRE?UIM NATURA ?I VIA?A

Activit??i n cadrul proiectelor educationale:

- Patrula ECO

- Curcubeul schimb?rii

- Pre?colarii ?tiu s? circule corect!

- Cultivarea de sentimente pozitive fa?? de natur?, fa?? de mediul ncojur?tor, ngrijind ?i plantnd r?saduri de flori n curtea gr?dini?ei.

-Dezvoltarea capacit??ii de a n?elege efectul actelor sale asupra mediului nconjur?tor.

- Cunoa?terea ?i respectarea unor norme ?i reguli de circula?ie rutier?

Activitatea Patrulei Strumfisorii ECO

Activit??i de educa?ie ecologic? ?i de protec?ie a mediului (colectara selectiv? a de?eurilor, protejarea spa?iilor verzi, reducerea risipei de ap? potabil?);

-Campanie de economisire a utilit??ilor

- Activitatea patrulei Strumfisorii ECO

- Amenajarea spatiului din incinta gradinitei-plantare arbusti si flori

- Excursii in parc si prin imprejurimi

-Activit??i de educa?e rutier?.

-Concurs pe teme de educa?ie rutier? pe grupe/unitate

Coordonatorii de proiect ?i educatoarele partenere n aceste proiecte educa?ionale, partenerii de proiect

GPP ,,Crai Nou

Reprezentan?i de la Agen?ia Pentru Protec?ia Mediului

Reprezentan?i ai ISU Bacau

Reprezentan?i de la Politia Rutiera Bacau

P?rin?i, pre?colari

Concurs pe teme ecologice

Concursul pe grupe:

,,Stim s? depozit?m de?eurile selectiv!

Diplome ?i premii

Evaluare oral?

Fotografii

Impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursul activit??ilor

3

Miercuri/

9 aprilie 2014

S? NE CUNOA?TEM TRECUTUL

?I S? PRE?UIM PREZENTUL!

Activit??i n cadrul proiectului educational:

- ,,Civilizatia lemnului. Arborii altfel: Rolul lemnului n gospod?ria modern?, rolul lemnului n gospod?ria tradi?ional?

- Formarea unei atitudini pozitive fa?? de valorile culturale si spirituale ale poporului romn;

-Formarea unei atitudini pozitive fa?? de copiii din afara grupului social din care fac parte;

-Sensibilizarea pre?colarilor fa?? de copiii afla?i n dificultate.

-S? manifeste dragoste ?i interes fa?? de tradi?ii, obiceiuri ?i arta popular? specific? zonei noastre;

- S? descopere tehnica de prelucrare a lemnului.

-Vizit? la Muzeul de Istorie ,,Iulian Antonescu din Bacau

- Expozitie cu obiecte din lemn din gospod?ria tradi?ional? vs gospod?ria modern?

-?ez?toare

Ateliere me?tesugaresti: decorarea farfuriei tradi?ionale, p?pu?i din linguri de lemn etc.

Coordonatorii de proiect ?i educatoarele partenere n aceste proiecte educa?ionale, partenerii de proiect

Muzeul de Istorie ,,Iulian Antonescu din Bac?u

Palatul Copiilor Bac?u

P?rin?i, pre?colari

Concurs:

,,Recunoa?te obiectul ?i spune la ce era folosit n trecut!

Concursul pe grupe:

,,Mini pricepute!

Diplome ?i premii

Evaluare oral?

Fotografii

Impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursul activit??ilor

4

Joi/

10 aprilie 2014

EDUCA?IE PENTRU VIA??

Profesiile p?rin?ilor no?tri- vizite de lucru

Sportul ?i s?n?tatea

Ne hr?nim s?n?tos!

S? fim toleran?i!

?i eu pot ajuta! (activitate de voluntariat)

- Cultivarea interesului pentru practicarea sportului ca un mod pl?cut ?i s?n?tos de petrecere a timpului liber

-Formarea unei atitudini pozitive fa?? de copiii din afara grupului social din care fac parte;

- Sensibilizarea pre?colarilor fa?? de copiii afla?i n dificultate.

-Vizite de lucru la diverse obiective industriale, economice sau culturale

Activit??i pentru cet??enie democratic?, pentru promovarea valorilor umanitare (voluntariat, caritate, implicare activ? n societate, responsabilitate social?, rela?ii ?i comunicare)

-Competi?ii sportive:

,,Sport ?i s?n?tate

Coordonatorii de proiect ?i educatoarele partenere n aceste proiecte educa?ionale, partenerii de proiect

-GPP Crai Nou

- Diverse obiective industriale, economice sau culturale din orasul Bacau

Partenerii de proiect:

- Pro Familia

- Caritas

- Betania

- Fast_Trackids

P?rin?i, pre?colari

Concurs:

,,Recunoa?te meseria!

Concursul pe grupe:

,,Cei mai buni atle?i!

Concursul pe grupe:

,,Tricicleta fermecat?!

Concursul pe grupe:

,,Vitamine, vitamine!

De la cine?

Diplome ?i premii

Evaluare oral?

Fotografii

Impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursul activit??ilor

5

Vineri

11 aprilie 2014

NV???M S? PRE?UIM NATURA ?I VIA?A

Activit??i n cadrul proiectelor educationale:

- Patrula ECO

- Curcubeul schimb?rii

- Cultivarea de sentimente pozitive fa?? de natur?, fa?? de mediul ncojur?tor, ngrijind ?i plantnd r?saduri de flori n curtea gr?dini?ei.

-Dezvoltarea capacit??ii de a n?elege efectul actelor sale asupra mediului nconjur?tor.

Activit??i de educa?ie ecologic? ?i de protec?ie a mediului (colectara selectiv? a de?eurilor, protejarea spa?iilor verzi, reducerea risipei de ap? potabil?);

-Campanie de economisire a utilit??ilor

- Amenajarea spatiului din incinta gradinitei-plantare arbusti si flori

- Excursii n Parcul Cancicov ?i prin mprejurimi

-Vizit? la Muzeul de ?tiin?ele Naturii, Observatorul astronomic ?i Vivariul din Bac?u

Coordonatorii de proiect ?i educatoarele partenere n aceste proiecte educa?ionale, partenerii de proiect

GPP ,,Crai Nou

Parcul Cancicov

Muzeul de Stiintele Naturii ,,Ion BorceaBacau

Reprezentan?i de la Agen?ia Pentru Protec?ia Mediului

Partenerii de proiect

P?rin?i, pre?colari

Concurs pe teme ecologice

Investigatii:

,,?tiu oameni mari s? pre?uiasc? natura?

Concursul:

,,A?a DA, a?a NU!

Diplome ?i premii

Evaluare oral?

Fotografii

Impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursul activit??ilor

DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. LORA- MARIA VRAJOTIS Prof. MIHAELA FLOREA