Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
Decembrie 2013

Proiect educa?ional national Curcubeul schimb?rii, leg?mnt cu viitorul

RAPORT DE ACTIVITATE

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,Crai Nou BACAU

Denumire proiect: Curcubeul schimb?rii, leg?mnt cu viitorul

Data: decembrie 2013

Proiect ini?iat de M.E.N n parteneriat cu UNESCO, AGGR, editura Cuvntul Info Ploie?ti, C. KREUL Germania, I.S.J. Bac?u ?i Gr?dini?a cu Program Prelungit ,,Crai Nou Bac?u

Activitatea nr. 4: ONOARE

Titlul activit??ii: ,,Dac? toate astea fi-vor nv??ate

1 DECEMBRIE ZIUA NA?IONAL? ROMNIEI

(activitate n parteneriat cu p?rin?ii)

Tipul actvit??ii: predare-nv??are-evaluare

Metode/mijloace de realizare: discu?ii libere, observare, memorizare, audi?ie, actvitate practic?, desen, convorbire, vizite, ntlniri cu p?rin?ii

Modali??i de evaluare: expozi?ie cu lucr?ri ale copiilor, albume cu fotografii

Locul desf??ur?rii: Gr?dini?a cu Program Prelungit ,,Crai NouBac?u,

Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu

Monumentul Eroilor

Necesitate (maxim 10 randuri)

Dragostea pentru ?ar?, pentru meleagurile natale, p?strarea tradi?iilor ?i obiceiurilor culturale ?i religioase, dragostea pentru p?rin?i ?i armonia n familie sunt valori pe care cadrele didactice le s?desc n sufletele copiilor mici cu talent, perseveren?? ?i pasiune.

Activit??ile din gr?dini??, prin con?inutul ?i finalitatea lor, concur? unitar la cultivarea dragostei ?i devotamentului fa?? de patrie.

Scopuri ?i obiective (obiectivele care corespund celor propuse n proiect)

Obiective:

  • Cunoa?terea de c?tre copii a unor elemente de istorie ?i cultur? care definesc portretul moral ?i spiritual al poporului romn.
  • Formarea unor reprezent?ri ?i no?iuni despre patrie, educarea sentimentului de dragoste fa?? de casa/ora?ul/?ara natal?.
  • Formarea atitudinii ?i conduitei civice prin ini?ierea unui comportament con?tient de apartenen?? local?, regional?, na?ional?, un comportament responsabil, capabil de n?elegere, toleran?? ?i respect.

Desf??urarea

  • S-au desf??urat activit??i specifice s?rb?toririi Zilei Na?ionale a Romniei: jocul-exerci?iu ,,Casa mea - Patria mea, discu?ii libere ,,Despre Patria noastr?, audi?ie Imnul Na?ional al Romniei, nv??area primelor dou? strofe din Imn, observ?ri Steagul Romniei, costumul popular din Jude?ul Bac?u, cntecul ,,?ara mea, memorizare Tricolorul, jocul-exerci?iu ,,Din bog??iile ??rii noastre, activit??i artistico-plastice ,,Steagul tricolor - Steagul Romniei, jocul didactic ,,Frumuse?ile patriei, vizit? la Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu, Biserica Precista, ruinele Cet??ii Bac?ului construite la porunca lui ?tefan Cel Mare din timpul domniei lui Alex?ndrel Vod? ?i Monumentul Eroilor (Teri?ti ?i ai Aerului) cu un scurt montaj literar, nso?it de un moment de reculegere (al?turi de p?rin?i).
  • n holul gr?dini?ei s-a realizat expozi?ia intitulat? ,,Tu e?ti modelul cel mai important al copilului t?ucu lucr?ri realizate de copii ?i fotografii din timpul desf??ur?rii activit??ilor.

Aceste activit??i s-au derulat n scopul cunoa?terii de c?tre copiii pre?colari a unor elemente de istorie ?i cultur? care definesc portretul moral ?i spiritual al poporului romn.

Participan?i (num?r copii, tineri, adul?i, cadre didactice, reprezentan?i ai comunit??ii locale etc.)

  • nr. copii: 220
  • nr. cadre didactice: 16
  • 6 invitati, 5 reprezentanti ai comunitatii, 20 de parinti

Modul de implicare al comunit??ii: reprezentan?ii Complexului Muzeal ,,Iulian AnonescuBac?u au prezentat copiilor, p?rin?ilor ?i cadrelor didactice o p?rticic? din istoria poporului romn valorile morale ale poporului nostru ?i obiceiurile deosebit de frumoase ale neamului.

Rezultate ob?inute: eficien?? pozitiv? n formarea ?i dezvoltarea sentimentelor patriotice.

Copiii cunosc nsemnele ??rii ?i trei strofe din Imnul Na?ional al Romniei.

Rezultate pe termen scurt/lung: orice copil trebuie educat pntru a fi continuator al valorilor culturii populare romne?ti.

Impactul activit??ii asupra comunit??ii: to?i cei prezen?i au fost impresiona?i ?i au tr?it din plin momentul, care a fost nc?rcat de emo?ia ?i tr?irea bucuriei de a fi roman.

 

Galerie foto:

 

AU CONSEMNAT ACTIVIT??ILE DE LA GRUPE:

prof. ISOP MARIANA-CARMEN

educ. MITRU? MARIANA si prof. PALADE ELENA-MANUELA

educ. ROGOJINARU ARIADNA-ELENA

educ. MARIA POPA

educ. MARIA PAVEL

prof. POPESCU MIHAELA

prof. POPA LOREDANA

educ. POTOSCHI DANIELA

Consemnat:

Prof. Isop Mariana-Carmen, Gr?dini?a ,,Crai Nou Bac?u structur? la

?coala Gimnazial? ,,Mihail Sadoveanu Bac?u