snow by jsnowfall
Decembrie 2013

Proiect educaţional national “Curcubeul schimbării, legământ cu viitorul ”

RAPORT DE ACTIVITATE

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,Crai Nou’’ BACAU

Denumire proiect: Curcubeul schimbării, legământ  cu viitorul

Data: decembrie 2013

Proiect iniţiat de M.E.N în parteneriat cu UNESCO, AGGR, editura Cuvântul Info Ploieşti, C. KREUL Germania, I.S.J. Bacău şi Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou” Bacău

 

Activitatea nr. 4: ONOARE

Titlul activităţii: ,,Dacă toate astea fi-vor învăţate”

1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ  ROMÂNIEI

(activitate în parteneriat cu părinţii)

Tipul actvităţii: predare-învăţare-evaluare

Metode/mijloace de realizare: discuţii libere, observare, memorizare, audiţie, actvitate practică, desen, convorbire, vizite, întâlniri cu părinţii

Modaliăţi de evaluare: expoziţie cu lucrări ale copiilor, albume cu fotografii

Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou”Bacău,

                                                              Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu “

                                                                           Monumentul Eroilor

 

Necesitate (maxim 10 randuri)

         Dragostea pentru ţară, pentru meleagurile natale, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale şi religioase, dragostea pentru părinţi şi armonia în familie sunt valori pe care cadrele didactice le sădesc în sufletele copiilor mici cu talent, perseverenţă şi pasiune.

        Activităţile din grădiniţă, prin conţinutul şi finalitatea lor, concură unitar la cultivarea dragostei şi devotamentului faţă de patrie.

 

Scopuri şi obiective (obiectivele care corespund celor propuse în proiect)

Obiective:

  • Cunoaşterea de către copii a unor elemente de istorie şi cultură care definesc portretul moral şi spiritual al poporului român.
  • Formarea unor reprezentări şi noţiuni despre patrie, educarea sentimentului de dragoste faţă de casa/oraşul/ţara natală.
  • Formarea atitudinii şi conduitei civice prin iniţierea unui comportament conştient de apartenenţă locală, regională, naţională, un comportament responsabil, capabil de înţelegere, toleranţă şi respect.

 

Desfăşurarea

  • S-au desfăşurat activităţi specifice sărbătoririi Zilei Naţionale a României: jocul-exerciţiu ,,Casa mea - Patria mea”, discuţii libere ,,Despre Patria noastră”, audiţie Imnul Naţional al României, învăţarea primelor două strofe din Imn, observări „Steagul României”, costumul popular din Judeţul Bacău, cântecul ,,Ţara mea”, memorizare „Tricolorul”, jocul-exerciţiu ,,Din bogăţiile ţării noastre”, activităţi artistico-plastice ,,Steagul tricolor - Steagul României”, jocul didactic ,,Frumuseţile patriei”, vizită la Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu”, Biserica Precista, ruinele Cetăţii Bacăului construite la porunca lui Ştefan Cel Mare din timpul domniei lui Alexăndrel Vodă şi Monumentul Eroilor (Terişti şi ai Aerului) cu un scurt montaj literar, însoţit de un moment de reculegere (alături de părinţi).
  • În holul grădiniţei s-a realizat expoziţia intitulată ,,Tu eşti modelul cel mai important al copilului tău”cu lucrări realizate de copii şi fotografii din timpul desfăşurării activităţilor.

·         Aceste activităţi s-au derulat în scopul cunoaşterii de către copiii preşcolari a unor elemente de istorie şi cultură care definesc portretul moral şi spiritual al poporului român.

 

Participanţi (număr copii, tineri, adulţi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale etc.)

  • nr.  copii: 220
  • nr. cadre didactice: 16
  • 6 invitati, 5 reprezentanti ai comunitatii, 20 de parinti

 

 

 

Modul de implicare al comunităţii: reprezentanţii Complexului Muzeal ,,Iulian Anonescu”Bacău au prezentat copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice o părticică din istoria poporului român –  valorile morale ale poporului nostru şi obiceiurile deosebit de frumoase ale neamului.

Rezultate obţinute: eficienţă pozitivă în formarea şi dezvoltarea sentimentelor patriotice.

Copiii cunosc însemnele ţării şi trei strofe din Imnul Naţional al României.

Rezultate pe termen scurt/lung: orice copil trebuie educat pntru a fi continuator al valorilor culturii populare româneşti.

Impactul activităţii asupra comunităţii: toţi cei prezenţi au fost impresionaţi şi au trăit din plin momentul, care a fost încărcat de emoţia şi trăirea bucuriei de a fi roman.

 

 

 

 

 

 

Galerie foto:

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU CONSEMNAT ACTIVITĂŢILE DE LA GRUPE:

·         prof. ISOP MARIANA-CARMEN

·         educ. MITRUŢ MARIANA si prof. PALADE ELENA-MANUELA

·         educ. ROGOJINARU ARIADNA-ELENA

·         educ. MARIA POPA

·         educ. MARIA PAVEL

·         prof. POPESCU MIHAELA

·         prof. POPA LOREDANA

·         educ. POTOSCHI DANIELA

 

 

Consemnat: 

Prof. Isop Mariana-Carmen, Grădiniţa ,,Crai Nou “ Bacău structură la

                  Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Bacău