Crai Nou


snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:362. Error 4: not well-formed (invalid token)
Ianuarie 2014

Proiect educa?ional national Curcubeul schimb?rii, leg?mnt cu viitorul

RAPORT DE ACTIVITATE

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,Crai Nou BACAU

Denumire proiect: Curcubeul schimb?rii, leg?mnt cu viitorul

Data: ianuarie 2014

Proiect ini?iat de M.E.N n parteneriat cu UNESCO, AGGR, editura Cuvntul Info Ploie?ti, C. KREUL Germania, I.S.J. Bac?u ?i Gr?dini?a cu Program Prelungit ,,Crai Nou Bac?u

Activitatea nr. 4: GRATITUDINE

Titlul activit??ii: ,,Pe urmele lui Mo? Ion Roat?

24 IANUARIE ZIUA UNIRII

(activitate n parteneriat cu p?rin?ii)

Tipul actvit??ii: predare-nv??are-evaluare

Metode/mijloace de realizare: discu?ii libere, observare, memorizare, audi?ie, actvitate practic?, desen, convorbire, vizite, ntlniri cu p?rin?ii

Modali??i de evaluare: expozi?ie cu lucr?ri ale copiilor, albume cu fotografii

Locul desf??ur?rii: Gr?dini?a cu Program Prelungit ,,Crai NouBac?u,

Necesitate (maxim 10 randuri)

Dragostea pentru ?ar?, pentru meleagurile natale, p?strarea tradi?iilor ?i obiceiurilor culturale ?i religioase, dragostea pentru p?rin?i ?i armonia n familie sunt valori pe care cadrele didactice le s?desc n sufletele copiilor mici cu talent, perseveren?? ?i pasiune.

Activit??ile din gr?dini??, prin con?inutul ?i finalitatea lor, concur? unitar la cultivarea dragostei ?i devotamentului fa?? de patrie.

Scopuri ?i obiective (obiectivele care corespund celor propuse n proiect)

Obiective:

  • Cunoa?terea de c?tre copii a unor elemente de istorie ?i cultur? care definesc portretul moral ?i spiritual al poporului romn.
  • Formarea unor reprezent?ri ?i no?iuni despre patrie, educarea sentimentului de dragoste fa?? de casa/ora?ul/?ara natal?.
  • Formarea atitudinii ?i conduitei civice prin ini?ierea unui comportament con?tient de apartenen?? local?, regional?, na?ional?, un comportament responsabil, capabil de n?elegere, toleran?? ?i respect.

Desf??urarea

S-au desf??urat activit??i specifice s?rb?toririi Unirii de la 24 Ianuarie 1859:

- audierea unor povestiri istorice despre Mo? Ion Roat?, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kog?lniceanu;

- audi?ii: Imnul Na?ional al Romniei ?i ,,Hora Unirii, nv??area unor strofe din aceste cantece patriotice;

- observ?ri Steagul Romniei, costumul popular din jude?ul Bac?u;

- activit??i artistico-plastice ,,Hai s? d?m mn? cu mn?!.

n holul gr?dini?ei s-a realizat expozi?ia intitulat? ,,Hai s? d?m mn? cu mn?! cu lucr?ri realizate de copii.

Pre?colarii grupelor mari ?i mijlocii au prezentat dramatizarea ,,Vod? Cuza ?i boierii, un scurt montaj literar, colaj de cntece patriotice ?i o suit? de dansuri populare, la sfr?itul c?rora s-au prins cu to?ii ntr-o frumoas? Hor? a Unirii.

Aceste activit??i s-au derulat n scopul cunoa?terii de c?tre copiii pre?colari a unor elemente de istorie ?i cultur? care definesc portretul moral ?i spiritual al poporului romn.

Participan?i (num?r copii, tineri, adul?i, cadre didactice, reprezentan?i ai comunit??ii locale etc.)

  • nr. copii: 220
  • nr. cadre didactice: 16
  • 3 invitati, 5 reprezentanti ai comunitatii, 10 de parinti

 

Modul de implicare al comunit??ii: reprezentan?ii Complexului Muzeal ,,Iulian AnonescuBac?u au prezentat copiilor, p?rin?ilor ?i cadrelor didactice importan?a evenimentului de la 24 Ianuarie 1859.

Rezultate ob?inute: eficien?? pozitiv? n formarea ?i dezvoltarea sentimentelor patriotice.

Copiii cunosc nsemnele ??rii, recunosc portul popular romnesc.

Rezultate pe termen scurt/lung: orice copil trebuie educat pentru a fi continuator al valorilor culturii populare romne?ti.

Impactul activit??ii asupra comunit??ii: to?i cei prezen?i au fost impresiona?i ?i au tr?it din plin momentul, care a fost nc?rcat de emo?ia ?i tr?irea bucuriei de a fi roman.

GALERIE

AU COORDONAT ACTIVIT??ILE DE LA GRUPE:

educ. MITRU? MARIANA si prof. PALADE ELENA-MANUELA

educ. MARIA PAVEL si educ. MARIA PASCU

educ. MARIA POPA si educ. AURICA IVASCU

prof. POPESCU MIHAELA si educ. COJOCARU VASILICA

prof. ISOP MARIANA-CARMEN si educ. VULPE NICULINA

prof. POPA LOREDANA si educ. TOFAN VIORICA

educ. POTOSCHI DANIELA si educ. SIMION MARIETA

educ. ROGOJINARU ARIADNA-ELENA si educ. STRATON RACHILA


Consemnat de:

Prof. Isop Mariana-Carmen, Gr?dini?a ,,Crai Nou Bac?u structur? a

?colii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu Bac?u