snow by jsnowfall
Ianuarie 2014

Proiect educaţional national “Curcubeul schimbării, legământ cu viitorul”

RAPORT DE ACTIVITATE

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,Crai Nou’’ BACAU

Denumire proiect: Curcubeul schimbării, legământ  cu viitorul

Data: ianuarie 2014

Proiect iniţiat de M.E.N în parteneriat cu UNESCO, AGGR, editura Cuvântul Info Ploieşti, C. KREUL Germania, I.S.J. Bacău şi Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou” Bacău

 

Activitatea nr. 4: GRATITUDINE

Titlul activităţii: ,,Pe urmele lui Moş Ion Roată”

24 IANUARIE – ZIUA UNIRII

(activitate în parteneriat cu părinţii)

Tipul actvităţii: predare-învăţare-evaluare

Metode/mijloace de realizare: discuţii libere, observare, memorizare, audiţie, actvitate practică, desen, convorbire, vizite, întâlniri cu părinţii

Modaliăţi de evaluare: expoziţie cu lucrări ale copiilor, albume cu fotografii

Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou”Bacău,

 

 

Necesitate (maxim 10 randuri)

         Dragostea pentru ţară, pentru meleagurile natale, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale şi religioase, dragostea pentru părinţi şi armonia în familie sunt valori pe care cadrele didactice le sădesc în sufletele copiilor mici cu talent, perseverenţă şi pasiune.

        Activităţile din grădiniţă, prin conţinutul şi finalitatea lor, concură unitar la cultivarea dragostei şi devotamentului faţă de patrie.

 

Scopuri şi obiective (obiectivele care corespund celor propuse în proiect)

Obiective:

  • Cunoaşterea de către copii a unor elemente de istorie şi cultură care definesc portretul moral şi spiritual al poporului român.
  • Formarea unor reprezentări şi noţiuni despre patrie, educarea sentimentului de dragoste faţă de casa/oraşul/ţara natală.
  • Formarea atitudinii şi conduitei civice prin iniţierea unui comportament conştient de apartenenţă locală, regională, naţională, un comportament responsabil, capabil de înţelegere, toleranţă şi respect.

 

Desfăşurarea

·         S-au desfăşurat activităţi specifice sărbătoririi Unirii de la 24 Ianuarie 1859:

-   audierea unor povestiri istorice despre Moş Ion Roată, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu;

-   audiţii: Imnul Naţional al României şi ,,Hora Unirii”, învăţarea unor strofe din aceste cantece patriotice;

-   observări „Steagul României”, costumul popular din judeţul Bacău;

-   activităţi artistico-plastice ,,Hai să dăm mână cu mână!”.

·         În holul grădiniţei s-a realizat expoziţia intitulată ,,Hai să dăm mână cu mână!” cu lucrări realizate de copii.

·         Preşcolarii grupelor mari şi mijlocii au prezentat dramatizarea ,,Vodă Cuza şi boierii”, un scurt montaj literar, colaj de cântece patriotice şi o suită de dansuri populare, la sfârşitul cărora s-au prins cu toţii într-o frumoasă Horă a Unirii.

·         Aceste activităţi s-au derulat în scopul cunoaşterii de către copiii preşcolari a unor elemente de istorie şi cultură care definesc portretul moral şi spiritual al poporului român.

 

 

Participanţi (număr copii, tineri, adulţi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale etc.)

  • nr.  copii: 220
  • nr. cadre didactice: 16
  • 3 invitati, 5 reprezentanti ai comunitatii, 10 de parinti

 

 

Modul de implicare al comunităţii: reprezentanţii Complexului Muzeal ,,Iulian Anonescu”Bacău au prezentat copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice importanţa evenimentului de la 24 Ianuarie 1859.

Rezultate obţinute: eficienţă pozitivă în formarea şi dezvoltarea sentimentelor patriotice.

Copiii cunosc însemnele ţării, recunosc portul popular românesc.

Rezultate pe termen scurt/lung: orice copil trebuie educat pentru a fi continuator al valorilor culturii populare româneşti.

Impactul activităţii asupra comunităţii: toţi cei prezenţi au fost impresionaţi şi au trăit din plin momentul, care a fost încărcat de emoţia şi trăirea bucuriei de a fi roman.

 

GALERIE

 

 

 

 AU COORDONAT ACTIVITĂŢILE DE LA GRUPE:

·         educ. MITRUŢ MARIANA si prof. PALADE ELENA-MANUELA

·         educ. MARIA PAVEL si educ. MARIA PASCU

·         educ. MARIA POPA si educ. AURICA IVASCU

·         prof. POPESCU MIHAELA si educ. COJOCARU VASILICA

·         prof. ISOP MARIANA-CARMEN si educ. VULPE NICULINA

·         prof. POPA LOREDANA si educ. TOFAN VIORICA

·         educ. POTOSCHI DANIELA si educ. SIMION MARIETA

·         educ. ROGOJINARU ARIADNA-ELENA si educ. STRATON RACHILA

 

Consemnat de: 

 Prof. Isop Mariana-Carmen, Grădiniţa ,,Crai Nou “ Bacău structură a

         Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu” Bacău