snow by jsnowfall
Noiembrie 2013

Proiect educaţional national “Curcubeul schimbării, legământ cu viitorul ”

RAPORT DE ACTIVITATE

Denumire proiect: Curcubeul schimbării, legământ cu viitorul

Luna noiembrie 2013

Proiect iniţiat de M.E.N. în parteneriat cu UNESCO, AGGR, editura Cuvântul Info Ploieşti, C. KREUL Germania, I.S.J. Bacău, Grădiniţa ,,Agricola” Bacău şi Grădiniţa ,,Crai Nou “ Bacău

 

Denumire activitate: RESPONSABILITATE

Titlul activităţii: „Eu sunt unic şi responsabil”

Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2013

Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou “ Bacău

 

Necesitate:

Activităţile de prevenire în caz de incendiu, cutremur sau alte pericole ce pot avea loc într-o clădire  ridică o serie de probleme a căror rezolvare necesită nu numai efort, ci şi spirit de răspundere. Este important a se urmări evacuarea cât mai rapidă şi în siguranţă a persoanelor. S-au luat măsuri adecvate de pază în domeniul apărării în caz de dezastre, cu proceduri de evacuare în caz de urgenţă, testate în mod regulat, semnalizarea căilor de evacuare în caz de urgenţă, precum şi extinctoare şi alte echipamente, planul de alarmare şi evacuare în caz de urgenţă al unităţii.

Abuzul şi neglijarea copiilor continuă să fie două subiecte sensibile ale agendei publice, asupra cărora atenţia şi eforturile autorităţilor, dar şi cele ale actorilor relevanţi din mediul non-guvernamental vor continua să se îndrepte cu aceeaşi preocupare. Nevoia armonizării acestui efort comun trebuie să rămână o prioritate, având în vedere efectele grave pe termen lung, pe care actele de violenţă săvârşite asupra unui copil, le pot avea asupra dezvoltării sale viitoare şi a comportamentului său de adult, în ansamblul regulilor de convieţuire socială.

Un mod de viaţă echilibrat, respectarea strictă a normelor de igienă înseamnă sănătate. Prin transmiterea sistematică de cunoştinţe, însoţită de acţiuni destinate formării de deprinderi de viaţă sănătoasă a demonstrat că se poate ajunge la formarea unei atitudini responsabile faţă de propria persoană şi faţă de mediu.

Pe măsură ce aceste deprinderi se formează prin diferite metode şi mijloace educative, devin elemente primare de bună educaţie. Cu ajutorul lor reuşim să îi facem pe copii să-şi formeze bunele deprinderi de spălat pe mâini înainte şi după masă, fără să se joace cu săpunul, să mănânce fără să se murdărească, să folosească batista sau şerveţelul, adică să respecte norme igienice elementare.

 

 

Scopuri şi obiective (obiectivele care corespund celor propuse în proiect)

Obiective:

O1- informarea părinţilor despre specificul dezvoltării copiilor cu vârstă între 3 şi 5 ani, al comportamentului acestora faţă de adulţi, faţă de copii de vârsta lor, faţă de jucării, animale etc.;

O2- determinarea incidenţei cazurilor de abuz şi neglijare în familiile din România, din perspectiva principalelor dimensiuni ale fenomenului: abuz şi neglijare emoţională, fizică, educaţională;

O3- formarea la preşcolari a unor deprinderi de comportament în caz de cutremur;

O4- formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii, cunoaşterea organismului uman;

O5-însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre igiena personală şi cea colectivă;

O6-cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală, ca reguli sau norme.

 

Desfăşurarea:

Tipul activităţii: predare-învăţare-evaluare, formare de priceperi şi deprinderi

Responsabili: Isop Mariana-Carmen, Vulpe Niculina, Mitruţ Mariana, Palade Manuela-Elena, Rogojinaru Ariadna-Elena, Straton Rachila, Popescu Mihaela, Cojocaru Vasilica, Popa Maria, Ivaşcu Aurica, Pavel Maria, Paşcu Adriana, Popa Loredana, Tofan Viorica, Simion Marieta.

Beneficiari: copiii preşcolari, familiile copiilor, cadre didactice şi nedidactice, comunitatea locală

Metode/mijloace de realizare: vizionare PPT, exerciţii, discuţii libere, jocuri didactice, observări spontane şi dirijate, convorbiri, jocuri-exerciţiu, colocvii şi lectorate cu părinţii.

Modalităţi de evaluare: jocuri de rol, observarea în timpul desfăşurării activităţilor, chestionare orală

Descrieţi pe scurt activitatea:

         La nivelul grupelor de preşcolari educatoarele organizează şi desfăşoară activităţi din sfera educaţiei privind siguranţa proprie, prevenirea actelor de violenţă domestică, victimizarea minorilor, exerciţii de evacuare în caz de dezastre.

Astfel:

·         s-au efectuat exerciţii de simulare a evacuării în caz de cutremur;

·         s-a prezentat materialul PPT cu tema ,,Să învăţăm despre dezastrele naturale;

·         au organizat lectoratul pentru părinţi ,,Cum îmi ajut copilul când întâpină dificultăţi?” cu participarea prof. psihopedagog Irina Bursucanu şi a prof. psiholog Olguţa Pâţu;

·         s-a prezentat materialul PPT cu tema ,, Abuzul şi neglijarea copiilor”

  Diferitele tipuri de activităţi cu scopul însuşirii deprinderilor igienico- sanitare şi fixării lor au fost organizate pe parcursul întregii luni, la toate grupele.  În demersul nostru educativ ne-am folosit de cel mai îndrăgit personaj al copiilor – păpuşa – care le sugera cum să se spele, cum să mănânce, cum să folosească batista/şerveţelul.

Astfel:

·         s-au purtat discuţii libere însoţite de acţiuni destinate formării de deprinderi de igienă personală şi colectivă;

·         am organizat jocuri de rol;

·         au fost vizionate diafilme, memorate versuri, lecturi dupa imagini sau povestiri create de educatoare;

·         s-a organizat lectorat cu părinţii în care s-a prezentat materialul PPT cu tema ,,Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi relaxare” de către asistenta grădiniţei.

 

Participanţi (număr copii, tineri, adulţi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale etc.)

  • nr.  copii: 220
  • nr. cadre didactice: 16
  •  56 parinti, 6 invitati, 5 reprezentanti ai comunitatii

 

Modul de implicare al comunităţii:

- reprezentanţii ISU au transmis materiale informative privind măsurile ce trebuiesc luate în caz de incendiu, cutremur sau alte pericole;

- invitatii au prezentat aspecte legate de educarea copiilor prescolari

- colaboratorii au prezentat materiale specifice educaţiei copiilor preşcolari şi au recomandat spre consultare alte broşuri de specialitate;

-  reprezentanţii din sănătate au transmis materiale informative, broşuri, pliante privind respectarea programului zilnic, respectarea normelor igienice în utilizarea alimentelor.

Rezultate obţinute:

·         Rezultate pe termen scurt:

Ø  la exerciţiul de evacuare au participat toate persoanele care s-au aflat în acel moment în unitate;

Ø  lectoratul cu părinţii a fost un prilej pentru o colaborare optimă între familie şi grădiniţă, în folosul educaţiei copiilor şi a integrării sociale a acestora, în folosul educaţiei copiilor prin formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii;

Ø  copiii aplică reguli de igienă personală în contexte variate.

·         Rezultate pe termen lung:

Ø  toate persoanele cunosc calea de evacuare spre exterior din încăperea în care se află;

Ø  informarea părinţilor despre specificul dezvoltării copiilor cu vârstă între 3 şi 5 ani, al comportamentului acestora faţă de adulţi, faţă de copii de vârsta lor, faţă de jucării, animale etc. si modalitatile de formare a unor deprinderi de autoservire si de implicare a acestora in ,,muncile’’ specifice adulţilor;

Ø  conştientizează consecinţele nerespectării regulilor de igienă personală;

Ø  respectă şi aplică reguli de igienă personală şi colectivă.

·         Impactul activităţii asupra comunităţii:

Planul de alarmare şi evacuare este corect realizat şi aplicat. Sunt cuprinse toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru fiecare categorie potenţială de pericol. Exerciţiile de evacuare, periodic realizate, vin în sprijinul conducerii de învăţământ, personalului cu atribuţii specifice (alarmare, evacuare, stingere), precum şi cadrelor didactice şi copiilor preşcolari.

  Aceste activitati destinate educatiei sanitare sunt modalitati prin care prevenim  formarea de rele deprinderi care se corectează  mai greu.

 

GALERIE

1.       Exerciţii de evacuare


 

  

   

 

 

AU CONSEMNAT ACTIVITĂŢILE DE LA GRUPE:

·         prof. ISOP MARIANA-CARMEN

·         educ. MITRUŢ MARANA

·         educ. ROGOJINARU ARIADNA-ELENA

·         educ. MARIA POPA

·         educ. MARIA PAVEL

·         prof. POPESCU MIHAELA

·         prof. POPA LOREDANA

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE a fost  consemnat de

1.       Prof. Isop Mariana-Carmen, Grădiniţa ,,Crai Nou “ Bacău, structură la  Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Bacău;

2.        Educ. Mitruţ Mariana, Grădiniţa ,,Crai Nou “ Bacău, structură la  Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Bacău.