snow by jsnowfall
Pe urmele lui Creangă

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR

  1. Lansarea proiectului educaţional ,,Pe urmele lui Ion Creangă” - prezentarea autorului şi a operei literare accesibile vârstei preşcolare.
  2. Şezătoare ,,La gura sobei” - tradiţii şi obiceiuri populare prezente şi în opera lui Ion Creangă.
  3. Prezentare Power Point -,,Creangă şi Eminescu, o prietenie pentru eternitate”.
  4. În lumea poveştilor - teatru de păpuşi.

Dramatizarea - modalitate de valorizare a textului literar.

  1. Manifestare prilejuită de împlinirea a 173 ani de la naşterea marelui povestitor Ion Creangă - ,,Personaje îndrăgite”.
  2. Album ,,Ion Creangă” - imagini reprezentative, desene, fotografii.
  3. Excursie tematică ,,Pe urmele lui Creangă” - cartierul Ţicău, Iaşi, la Bojdeuca lui Ion Creangă.
  4. Expoziţie ,,Copilăria copilului universal” - lucrări realizate de copii după operele lui Ion Creangă studiate pe parcursul derulării proiectului educaţional.