snow by jsnowfall
Parteneriate internationale în educatie

Formarea profesională constituie pentru cadrele didactice un scop major de natură să le proiecteze întreaga existenţă profesională şi care are, la rândul său, efecte majore, vizând înnoirea practicii educaţionale, creşterea calităţii educaţiei. Este ştiut însă, că formarea profesională nu este un demers izolat, nici unul excusiv individual. La baza reuşitei sale stau trebuinţe specific umane de comunicare şi schimbare, dar şi atitudini înnoitoare: deschiderea şi receptivitatea, schimbul de bune practici, asumarea responsabilităţilor, recunoaşterea dificultăţilor, a impasurilor, oferirea şi solicitarea sprijinului, competiţia loială, câştigul profesional obţinut prin cooperare şi parteneriat.

Consider că abordarea tematicii proiectelor naţionale/europene este o formă de dezvoltare profesională care condiţionează performanţa; este o formă de promovare a interculturalităţii, a tradiţiilor şi valorilor şcolii româneşti şi învăţământului preşcolar.

„Unitate şi diversitate” este deviza care defineşte marea familie a Uniunii Europene.

Ca membră a Uniunii Europene, România asigură diversitatea culturală, respectând principiul dezvoltării durabile şi afirmării identităţii naţionale.

Pe această piaţă acum, avem şi noi ceva de spus, avem un specific local care merită să fie pus în lumină şi arătat colegilor europeni.

Unul din cele mai complexe Programe ale UNESCO de implementare a educaţiei pentru diversitate culturală, pentru toleranţă şi pace din Europa este Programul SEMEP, care cuprinde instituţii de învăţământ preuniversitar din ţările riverane Mării Mediterane de Sud-Est şi Mării Negre.

Includerea unităţii noastre în proiectele şi programele UNESCO este un prilej de implementare a unor activităţi specifice, dar şi de participare a copilor preşcolari, cu lucrări, la diferite competiţii naţionale şi internaţionale.

În funcţie de tematica abordată, la nivelul unităţii s-au desfăşurat activităţi în cadrul unor proiecte şi programe în parteneriat educaţional şi am participat cu lucrări la diferite evenimente ştiinţifice: simpozioane, concursuri, competiţii, festivaluri, schimburi bilaterale în domeniile educaţiei şi culturii. Exemplific prin următoarele teme planificate: „Amintindu-ne de vară”, „Descoperă-ţi oraşul”, „Grădiniţe înfrăţite şi prietene”, „Tradiţii şi obiceiuri - perle ale culturii locale”, „Descoperă diversitatea”, „Descoperă schimbările din jurul tău”, „Soarele şi Luna în tradiţia românească”, „Ape care ne unesc”.

Activităţile realizate, apropiate vârstei celor mici, au ca scop introducerea unor noţiuni de educaţie ecologică, de diversitate culturală, dar şi metode noi de învăţare precum: lucrul în echipă, educaţia prin joc, educaţia prin imagini, educaţia plastică, toate desfăşurate atât în clasă, cât şi în natură sau prin introducerea naturii în sala de clasă, prin fantezie, creativitate, diversitate culturală, religioasă, lingvistică, gastronomică.

Diversitatea, în sensul larg al cuvântului, este o sursă de inspiraţie, de cunoaştere, de apropiere, de comunicare şi convieţuire între locuitorii acestei minunate ţări, România.

Participări la evenimente ştiinţifice:

- Schimbul de experienţă Naţional cu tema „Tradiţii şi obiceiuri”

- Seminarul Internaţional „Evaluarea proiectelor şi programelor derulate în învăţământ, sub egida UNESCO”;

- Seminarul Internaţional „Datini şi obiceiuri populare”;

- Simpozionul Naţional „Datini şi obiceiuri la români”.

Participarea, cu foarte bune rezultate a preşcolarilor la competiţii, concursuri, expoziţii:

- Competiţa Naţională de Artă „O zi din viaţa mea” – dreptul la educaţie, grădiniţă şi activităţi recreative;

- Concursul Internaţional de artă „Copiii ştiu circula corect”;

- Concursul Internaţional de artă plastică şi practică „Lumina Învierii lui Hristos”;

- Concursul Internaţional de artă plastică cu tema „Familia mea este cea mai frumoasă”;

- Competiţia naţională de artă „Crăciunul şi Anul Nou în ţara mea”;

- Competiţia Naţională de Artă „Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul”;

- Expoziţia concurs „În aşteptarea sărbătorilor de iarnă”;

- Concursul judeţean de artă „Toamna în dumbravă”;

- Competiţia de artă „Calitatea văzută prin ochii copiilor”.

În cei 15 ani de la lansare, numărul instituţiilor de învăţământ din ţara noastră din acest Program a crescut în paralel cu numărul temelor implementate.

Într-o analiză anuală, pe care Secretariatul UNESCO - Paris o face în urma studierii atente a Rapoartelor de implementare înaintate de fiecare ţară unde se derulează Programul SEMEP, de o apreciere deosebită s-a bucurat şi Grădiniţa cu program prelungit ,,Crai Nou” Bacău, pentru modul eficient în care s-au derulat programe UNESCO.

Seminarele naţionale sau cele cu participare bi şi trilaterală găzduite de instituţiile de învăţământ preşcolar cu activităţi UNESCO din municipiul Bacău au fost decisive în a hotărî ca Întâlnirea Internaţională a Coordonatorilor Naţionali ai Programului UNESCO/SEMEP din perioada 22 – 26 mai 2008 să se desfăşoare în prima sa parte la Bacău. Unitatea noastră a primit vizita oaspeţilor din Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului şi a reprezentanţilor UNESCO din Grecia, Israel, Italia, Turcia, Palestina, Cipru, Slovenia şi Malta.

Am socotit oportună organizarea cu acest prilej a unei prezentări cât mai atractive a activităţilor cu tema: „Descoperă diversitatea”, a expoziţiei cu tema: „Anul 2008 - Anul Internaţional al Planetei Pământ”, subtema „Cartoful, o comoară îngropată”, unde au fost expuse produse ale activităţii copiilor din cadrul proiectelor tematice pe această temă, dar şi diplomele obţinute de copiii preşcolari la concursurile naţionale şi internaţionale. În continuarea programului, copiii preşcolari au invitat oaspeţii de peste hotare să descopere diversitatea în minunatul  spectacol prezentat.

Împresiile au fost consemnate în Cartea de Onoare a unităţii.

În perioada 3-8 noiembrie, cadre didactice de la grădiniţele asociate UNESCO „Agricola” şi „Crai Nou”, precum şi grădiniţele „Spiru Haret”, nr. 12 „Step by Step” şi Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” Bacău, au participat la Schimbul bilateral din domeniile educaţiei şi culturii desfăşurat la Erdine şi Istanbul - Capitală Culturală Europeană, unde s-a celebrat Anul Internaţional al Apropierii între Culturi şi Anul Internaţional al Biodiversităţii – 2010.

În programul vizitei au fost cuprinse întâlniri la instituţii de învăţământ: Serhat Koleji, Kirkpinar Ağasi Alper Yazoglu, Beykent Egitim Kurumlari din oraşul Edirne, Erol Oluc Okul Muduru Koleji, din Istanbul, întâlniri care au avut drept scop stabilirea de noi parteneriate, în vederea unui schimb cultural cu beneficii educative reciproce.

De asemenea, grupul român a participat alături de colegii turci la inaugurarea expoziţiilor de artă ale elevilor şi studenţilor români şi turci, la lansarea cărţii „Din isprăvile lui Păcală şi Nastratin Hogea - culoar cultural european”, a Albumului internaţional „Viaţa din adâncuri”, care cuprinde legende ilustrate cu lucrări de artă ale elevilor din ţările dunărene, precum şi Albumul „Uniţi prin biodiversitate”, contribuţie internaţională a elevilor şi profesorilor din ţări europene.

Lansarea acestor lucrări a avut loc la Târgul Internaţional de carte TYAP, în standul Institutului Cultural Român din Istanbul.

Directorii unităţilor de învăţământ au semnat Protocolul bilateral cu instituţii similare din Turcia care dezvoltă Programe UNESCO.

Participanţii au împărtăşit şi au discutat pe tema experienţelor lor personale în ceea ce priveşte diversitatea culturală în ţara lor şi în oraşul în care locuiesc.

Utilizând experienţa acumulată au reuşit să creeze un eveniment participativ. Cultura include pe lângă arte şi literatură, moduri de viaţă, drepturile fundamentale ale omului, sisteme de valori, tradiţii şi credinţe.

În toată diversitatea lor, culturile au contribuit la emanciparea şi progresul umanităţii. În varietatea lor, toate demonstrează capacitatea inventivă, geniul uman.

Astăzi, civilizaţiile şi culturile nu mai pot exista fără a ţine cont unele de altele. În ciuda atâtor diferenţe, putem vorbi despre o singură lume, despre existenţa unei comunităţi internaţionale, cu interese şi probleme proprii.

Unitatea în diversitate implică democraţie, pluralism, interculturalitate şi promovarea valorilor europene precum democraţia, toleranţa, dialogul.

Învăţământul preprimar îşi propune ca finalitate cultivarea capacităţii de comunicare, cooperare, dialogare, capacitatea de a accepta diferenţele, de a-i respecta pe ceilalţi. Obiectivele urmărite au fost: cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice diferitelor etnii, limba, portul, costumul popular, diversitatea gastronomică, identificarea şi denumirea elementelor locale specifice.

Prezentându-le copiilor preşcolari bogăţia şi varietatea culturii poporului nostru, putem garanta că ei vor fi mesagerii noştri în viitor, ca rezultat al efortului colectiv, preocupat nu numai de sine, ci şi de ceilalţi, efort izvorât din dorinţa de a împărtăşi experienţe, căutări, rezultate.