snow by jsnowfall
Capitolul lll

VIZIUNEA

Un învăţământ preşcolar la nivel european: un curriculum diferenţiat care să acorde şanse egale tuturor copiilor, construirea unui mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, ale părinţilor, respectându-se atât autonomia individuală, cât şi cea instituţională; extinderea serviciilor educaţionale oferite comunităţii.