snow by jsnowfall

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

 

PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

ANUL ŞCOLAR 2013-2014

 

Nr. Crt.

Unitatea de învăţământ

Denumirea proiectului/ parteneriatului/activităţii

Iniţiatori/Coordonatori

Echipa de proiect

Perioada de derulare

1.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Crai Nou” Bacău

,,Activităţi extracurriculare la dispoziţia elevilor şi preşcolarilor”

Florea Mihaela

Popa Maria, Isop Mariana-Carmen, Mitruţ Mariana, Simion Marieta, Năsturaş Maria, Rogojinaru Ariadna, Straton Rachila, Cojocaru Vasilica, Pavel Maria, Palade Manuela

2012-2016

2.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Crai Nou Bacău”

,,Civilizaţia lemnului. Arborii, altfel”

UNESCO

 

Isop Mariana-Carmen

 Vulpe Niculina, Mitruţ Mariana, Pavel Maria, Năsturaş Maria, Simion Marieta, Popa Maria, Paşcu Maria, Rogojinaru Ariadna, Straton Rachila

2011-2015

3.

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou” Bacău

,,Apa, izvorul vieţii şi al amintirilor”

UNESCO

Palade Manuela-Elena

Mitruţ Mariana, Popa Maria, Ivaşcu Aurica, Straton Rachila, Rogojinaru Ariadna

2012-2015

4.

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou” Bacău

,,Preşcolarii şi circulaţia rutieră”

UNESCO

Palade Manuela-Elena

Mitruţ Mariana,Tofan Viorica, Popa Loredana, Cojocaru Vasilica, Năsturaş Maria, Simion Marieta, Vulpe Niculina, Isop Maiana

2012-2016

5.

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou” Bacău

,,Împreună este mai uşor”

Rogojinaru Ariadna

Straton Rachila

Rogojinaru Ariadna, Straton Rachila, Mitruţ Mariana

2012-2014

6.

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou” Bacău

,,În lumea fascinantă a cărţilor”

Rogojinaru Ariadna

Rogojinaru Ariadna, Straton Rachila, Isop Mariana, Vulpe Niculina

2012-2016

7.

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou” Bacău

,,Educaţie în oglindă”

Isop Mariana Carmen

Vulpe Niculina, Bursucanu Irina

2012-2015

8.

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou” Bacău

,,Copiii, oglinda noastră”

Palade Manuela- Elena

Mitruţ Mariana, Bursucanu Irina

2012-2015

9.

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Crai Nou” Bacău

,,Eu citesc, tu desenezi”

Competiţie Naţională UNESCO

Mitruţ Mariana

Toate cadrele didactice

2012-2016

10.

Grădiniţa cu Program Săptămânal ,Agricola” Bacău

,,Leagăn  al copilăriei, linie de start spre viitor”

Ciurea Eliza Marga

Toate cadrele didactice

2012-2014

11.

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată, Vaslui

,,Copilăria, basmul cel mai minunat”

Băetu Nuţa

Toate cadrele didactice

2012-2014

12

Grădiniţa cu program prelungit „Crai Nou” Bacău

„Din culori se naşte o lume”

Isop Mariana Carmen

Toate cadrele didactice

2013-2017

13

Grădiniţa cu program prelungit „Crai Nou”

Curcubeul schimbării, legământ cu viitorul

Ciurea Eliza Marga

Toate cadrele didactice

2013-2015

 

                                                                                                                     Coordonator proiecte

           Director,                                    Director adjunct,                              şi programe educative,

Prof. Lora Maria Vrajotis                   Prof. Mihaela Florea                           Educ. Mariana Mitruţ